אסטרולוגיה – איכויות

האסטרולוגיה מחלקת את 12 המזלות למספר תתי קבוצות:
1. חלוקה לפי מזלות – גבריים (אש ואוויר) ונשיים (אדמה ומים)
2. חלקות המזלות לפי היסודות – אש (אריה, טלה קשת) אוויר (דלי, מאזניים, תאומים) אדמה (שור, גדי, בתולה) מים (עקרב, סרטן דגים)
3. חלוקת המזלות לפי אכויות – קבועה (אריה, דלי, שור, עקרב) פעילה (טלה, מאזניים, גדי, סרטן) משתנה (קשת, תאומים, בתולה, דגים)

Back to top button