חודש: נובמבר 2014

גם נפשות תואמות ממשיכות ללכת הלאה

"אותך אני אוהב." הודיע לי בלקוניות בלי לנסות להסביר "ואולי סליחה שעכשיו

מאיה ע. מאיה ע.