חודש: יולי 2015

ט"ו באב, מחשבות

ט"ו באב הוא באמת חג של אהבה, אבל עד היום אני לא

מאיה ע. מאיה ע.